Minnesanteckningar

Nedan har du kommunens revisorers minnesanteckningar.

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Relaterad information

Kommunrevisorerna har som uppgift att granska och är därför en del av den demokratiska kontrollen. 

Läs mer om kommunens revisorer

Senast granskad 2019-10-11 av Katarina Loodh