Invandrarrådet

Invandrarrådets huvuduppgifter är att vara rådgivande åt kommunstyrelsen i dess uppgift att ansvara för samordningen av kommunens invandrarfrågor och att vara kontaktorgan mellan kommunen och invandrarna samt deras organisationer.

Person
Integrationsstrateg Katarina Nyman 0520-496807
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning
Senast granskad 2020-09-21 av Marie Johansson Nordqvist