Handlingar och protokoll, Handikapprådet

Här kan du läsa protokoll från Handikapprådet.

Person
Agenda 22 samordnare Joakim de Blanche 0520-49 70 79
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Relaterad information

Handikapprådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och Trollhättans Stad.

Läs mer om Handikapprådet

Senast granskad 2019-03-28 av Joakim de Blanche