Handlingar och protokoll, Valnämnden

Här hittar du sammanträdeshandlingar och protokoll från Valnämnden.

Person
Kommunsekreterare Lisbeth Romo 0520-49 63 19
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen
Senast granskad 2019-01-18 av Per Ivarsson