Handlingar och protokoll, kommunstyrelsen

Här hittar du senaste föredragningslistan, sammanträdeshandlingar och protokoll från kommunstyrelsen.

Person
KommunsekreterareUlla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

 

Aktuella sammanträdeshandlingar

Relaterad information

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har den övergripande tillsynen över kommunens övriga nämnders och styrelsers verksamhet.

Kommunstyrelsen

Enligt kommunallagen måste protokoll föras, på ordförandes ansvar, i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.

Så här läser du protokoll

Senast granskad: 2018-03-14 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)