Handlingar och protokoll, kommunfullmäktige

Här hittar du senaste föredragningslistan, sammanträdeshandlingar och protokoll från Kommunfullmäktige.

Person
UtvecklingsledareUlla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Kommunfullmäktiges protokoll ligger sökbara på hemsidan under två års tid. Vill du få tag på äldre handlingar, kan du söka på respektive nämnds registrator på sidan Diarium och postlistor.

På radion

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds i Radio Trollhättan på våglängd 90,6 MHz. Du kan lyssna på radiosändningarna i efterhand på Radio Trollhättan. 

Radio Trollhättan

Aktuella sammanträdeshandlingar, KF

Relaterad information

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som beslutar om kommunal service, hur den ska finansieras samt följas upp. Kommunfullmäktige utses vid allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige

Enligt kommunallagen måste protokoll föras, på ordförandes ansvar, i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.

Så här läser du protokoll

Senast granskad 2019-04-11 av Katarina Loodh