Bemanning 2021

Trollhättans Stads omsorgsförvaltning arbetar med en bemanning som ska utgå utifrån brukarnas behov, hållbara scheman och de ekonomiska ramarna.

Person
Projektledare Håkan Svensson 0520-49 52 59
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

I Trollhättans Stad finns rätten till heltid. Det politiska beslutet innebär att rätten till heltid inte ska leda till merkostnader för staden. En konsekvens för omsorgsförvaltningen har blivit att verksamhetens kostnader överstiger de ekonomiska ramarna. Dessutom har inte arbetstiderna speglat det behov som finns hos förvaltningens brukare.

Brukarens behov i fokus

Bemanning 2021 bygger på att planera bemanningen utifrån brukarens behov. När behöver brukaren stöd? Hur mycket stöd behöver brukaren? Hur mycket personal krävs för att utföra stödet?

Tre parametrar

Alla enheter är unika och måste planera sin bemanning efter sina egna förutsättningar. Det ska vara en balans mellan brukarnas behov, en budget i balans och hållbara scheman. Detta innebär att när brukarnas behov förändras måste bemanningen anpassas efter detta. En konsekvens kan då bli ett förändrat schema gällande när bemanningen ska börja och sluta. Varje enhet ansvarar att som stående punkt på sina arbetsplatsträffar planera sin bemanning utifrån brukarnas behov. Förändringar som måste göras på enheten sker efter en dialog mellan chef och medarbetare på enhetens arbetsplatsträff. Förändringarna meddelas till schemaläggare som i sin tur arbetar med att få fram hållbara scheman utifrån enhetens planerade bemanning.

 

Syftet med bemanningen

 • Jämnare kvalité på utfört arbete
 • Bättre ekonomi
 • Bli en attraktivare arbetsgivare
 • Färre sjukskrivningar 

Mål

 • Fler tillsvidareanställda – en bemanning i balans
 • Ett mer hållbart schema
 • En metod för övertalig resurs
 • Inga delade turer
 • Kontroll på enhetens personalkostnader

Kommunal och arbetsgivaren har enats om tre parametrar för hälsosammare scheman:

 • Minst 11 timmars dygnsvila
 • Max tio timmars arbetspass
 • Minst 48 timmar ledigt efter en jobbperiod

Relaterad information

Heltidsresan

Senast granskad 2020-01-08 av jonathan.hjort@trollhattan.se