En illustration av kartportalens innehåll.

Kartportal

Välkommen till Trollhättans kartportal för digitala kartor. Här kan ni även hitta historiska kartor och Kartbetjänten.

Person
Kart-/GIS ingenjör Jonas Gustafsson 0520 497422
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
En illustration om vad kartportalen innehåller

Kartportalen

Välkommen till Trollhättans kartportal för digitala kartor.

Bilden visar en illustration av en byggarbetsplats.

Kartbetjänten

Med Kartbetjänten kan du på egen hand rita en situationsplan till din ansökan om enklare tillstånds- och lovärenden.

Bilden visar en gammal karta.

Historiska kartor

Här hittar du historiska kartor och flygfoton.

Senast granskad 2019-04-10 av Susanne Larsson