Bilden visar en 3D visualisering av en del av Trollhättan.

3D-visualisering

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under en tid framställt en 3D-modell över centrala Trollhättan. Modellen består av en terrängmodell med flygfoton, samt byggnader i de centrala delarna och längs med kanalen.  

Person
3D Artist Susanne Larsson 0520 497443
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sedan en tid tillbaka använder Samhällsbyggnadsnämnden i Trollhättan 3D-modellen till underlag för visualiseringar till beslutsunderlag i plan- och byggfrågor. 3D-verksamheten har blivit ett viktigt hjälpmedel i beslutsprocessen. Nu är det möjligt att på ett tidigt stadium studera och utvärdera förslagens konsekvenser. 

Bilden visar en illustration över Överby västra

Överby Västra

Planen för Överby västra betyder en utbyggnad med sammanlagt 65 000 kvm volymhandel. Nu tar vi de första stegen genom att förbereda infrastruktur för ett utbyggt Överby. 

3D-animering på hur Drottningtorget ska se ut, med Trollkällan i fokus.

Det nya Drottningtorget!

Upptäck Nya Drottningtorget i en 360-film i 3D eller genom översiktsbilder - oavsett kommer du få uppleva vad det ombyggda torget har att erbjuda när det är färdigt.

Senast granskad 2019-05-10 av Susanne Larsson