Bilden visar en 3D visualisering av en del av Trollhättan.

3D-visualisering

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under en tid framställt en 3D-modell över centrala Trollhättan. Modellen består av en terrängmodell med flygfoton, samt byggnader i de centrala delarna och längs med kanalen.  

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sedan en tid tillbaka använder Samhällsbyggnadsnämnden i Trollhättan 3D-modellen till underlag för visualiseringar till beslutsunderlag i plan- och byggfrågor. 3D-verksamheten har blivit ett viktigt hjälpmedel i beslutsprocessen. Nu är det möjligt att på ett tidigt stadium studera och utvärdera förslagens konsekvenser. 

Senast granskad 2021-08-27 av SUSLAR