Bilden visar en 3D visualisering av en del av Trollhättan.

3D-visualisering

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under en tid framställt en 3D-modell över centrala Trollhättan. Modellen består av en terrängmodell med flygfoton, samt byggnader i de centrala delarna och längs med kanalen.  

Person
3D ArtistSusanne Larsson 0520 497443
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sedan en tid tillbaka använder Samhällsbyggnadsnämnden i Trollhättan 3D-modellen till underlag för visualiseringar till beslutsunderlag i plan- och byggfrågor. 3D-verksamheten har blivit ett viktigt hjälpmedel i beslutsprocessen. Nu är det möjligt att på ett tidigt stadium studera och utvärdera förslagens konsekvenser. 

Bilden visar en illustration över Överby västra

Överby Västra

Planen för Överby västra betyder en utbyggnad med sammanlagt 65 000 kvm volymhandel. Nu tar vi de första stegen genom att förbereda infrastruktur för ett utbyggt Överby. 

3D-animering på hur Drottningtorget ska se ut, med Trollkällan i fokus.

Det nya Drottningtorget!

Se bilder på hur torget ska se ut när ombyggnationen är klar och läs mer om de olika inslagen som kommer finnas på torget.

Senast granskad 2019-05-10 av Susanne Larsson