Staden Tempe i Arizona. Foto. Tempe, Arizona. Foto: Andrew Ruiz, Unsplash

Vänorter och Nätverk

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vänorter

En vänort är en formaliserad vänskap med en annan ort eller kommun. Det är en långsiktig relation, som ska stimulera kontakter och utbyten mellan invånare, föreningar och andra organisationer i vänorterna.

Tempe, Arizona. Foto: Andrew Ruiz, Unsplash.

2015 undertecknades ett vänortsavtal mellan Trollhättans Stad och staden Tempe i Arizona, USA. Tempe är en del av Phoenix storstadsområde och har ca 180 000 invånare. Ett av USA:s främsta universitet, Arizona State University (ASU) har sitt huvudcampus i Tempe. Vänortsrelationen fungerar dels som en viktig plattform för utbyten mellan våra medborgare, dels för att stärka kompetensutbytet mellan Trollhättan och Tempes kommunorganisationer och samverkanspartners samt för att möjliggöra för fler affärer mellan Trollhättans och Arizonas näringsliv.

Via den ideella organisationen Tempe Sister Cities deltar Trollhättan i följande program med Tempe:

  • Studentutbytesprogrammet
  • Professionella utbytesprogrammet
  • Lärarutbytesprogrammet

Fram till år 2017 hade Trollhättans Stad formella vänortsrelationer också med de nordiska städerna Reykjanesbaer (Island), Hjörring (Danmark), Kristiansand (Norge) och Kerava (Finland). Under 2017 valde städerna att säga upp avtalet.

Vänortsavtalet ersattes istället av ett mer verksamhetsinriktat samarbetsavtal med fyra identifierade områden för samarbete mellan vänorterna. Samarbetsområdena var:

  • Ungdomskultur och ungdomsidrott
  • Integration
  • Digitalisering
  • Skolprocesser- förebyggande av skolavhopp

Den danska orten Hjörring valde att stå utanför det nya avtalet. Idag är kontakten med de tidigare nordiska vänorterna inte lika aktiv, men med möjlighet att fortsatt göra enskilda projekt och utbyten tillsammans när intresse finns.

 

Nätverk

Trollhättans Stad är en aktiv och drivande medlem i ett flertal internationella nätverk. Här ser du ett urval av de nätverk som kommunen deltar i.

Sweden Emilia Romagna Network (SERN) är ett nätverk vars syfte är att binda ihop norra och södra Europa genom olika former av samarbeten mellan i första hand svenska och italienska aktörer.

Nätverket startade år 2005 och har idag lite mer än 60 medlemmar (såväl offentliga som privata) där den stora majoriteten av de italienska medlemmarna kommer ifrån regionen Emilia Romagna. SERNs sekretariat har sitt säte i Parma och stöttar medlemmarna i att utveckla och söka EU-projekt tillsammans samt håller dem uppdaterade om de senaste händelserna på EU:s agenda.

Tematiska prioriteringar för SERNs arbete är inkluderande, hållbara och digitaliserade samhällen. Trollhättans Stad har varit medlemmar sedan SERNs bildande och innehade även ordförandeposten i nätverket mellan 2021-2023.

https://www.sern.eu/

Eurotowns är ett Europaomfattande nätverk för medelstora städer med en befolkning på mellan 50 000 och 250 000 invånare. Städer av denna storlek spelar en betydande roll i det ekonomiska och sociala livet i Europa. Ett av Eurotowns-nätverkets uppdrag är att säkerställa att detta faktum återspeglas ordentligt i utvecklingen av europeisk lagstiftning.

Utöver påverkansarbete mot EU:s beslutsfattare jobbar Eurotowns aktivt med att främja projektsamarbeten mellan medlemmarna i form av olika arbetsutskott (så kallade Task Teams), där Trollhättans Stad deltar i utskottet för innovation.

Det finns för närvarande 20 medlemsstäder i nätverket.

https://www.eurotowns.org/

Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner, Østfold fylkeskommune och Västra Götalandsregionen. Syftet är att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling i gränsregionen.

Kommitténs uppdrag är att stärka utvecklingen i regionen och verka för att ta bort de hinder som nationsgränserna skapar och ge möjligheter för invånare att jobba, driva företag och samarbeta mellan Norge och Sverige.

Fokusområden för samarbetet är blå och grön tillväxt, turism/besöksnäring och gränsmöjligheter. Verksamheten bedrivs som en ideell förening med säte i Strömstad.

https://svinesundskommitten.com/sv/

Trollhättans Stad har varit medlem i Healthy Cities sedan 2004. Healthy Cities är knutet till Världshälsoorganisationen (WHO) och det svenska nätverket består av regioner och kommuner som arbetar tillsammans för att skapa strukturer för jämlik hälsa och en socialt hållbar utveckling på lokal nivå.

För tillfället (2024) är Trollhättans Stad dessutom värdkommun för det svenska Healthy Cities-nätverket, vilket innebär ett ansvar för att samordna nätverkets arbete nationellt samt representera nätverket på den internationella nivån ihop med övriga nätverk i Europa.

I Europa är dryga 100 städer från 30 länder Healthy Cities och medlemmar i WHO-nätverket.

https://www.healthycities.se/

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram och nätverk med missionen ”Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser”. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

I satsningen Klimatneutrala städer 2030 samarbetar programmet med 23 svenska städer som tillsammans representerar 40% av Sveriges befolkning – och sex nationella myndigheter, som alla gör åtaganden för att stödja arbetet för att snabba på klimatomställningen och nå missionen.

Viable Cities samverkar nära den europeiska mobiliseringen av över 100 städer i ”Mission Climate Neutral and Smart Cities 2030”.

https://viablecities.se/

 

Kontakt

Är du som invånare, företagare eller föreningsrepresentant intresserad av att veta mer om vilka internationella möjligheter som finns att ta del av?

Kontakt: Isak Johansson, Internationell samordnare
E-post: isak.johansson@trollhattan.se
Tel: 0520 49 60 94

Senast granskad 2024-05-15 av KLALIW