Projekt

En viktig del av det internationella arbetet är att bevaka och söka extern finansiering från EU. Denna finansiering gör det möjligt för oss som kommun att driva på utveckling och samtidigt kunna använda våra gemensamma resurser mer effektivt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans stad tillsammans med flera andra lokala aktörer jobbar aktivt med att söka olika former av externfinansierade projekt från EU. Syftet med projekten är dels att utveckla stadens egna verksamheter i olika prioriterade fokusområden, men också för att kunna stödja näringsliv och medborgare i att få attraktiva förutsättningar för att verka och bo i Trollhättan. Flera av projekten är inom tematiska områden som pekats ut som centrala för stadens utvecklingsarbete och politiska mål, såsom grön omställning, energiförsörjning, digitalisering, näringslivsutveckling och social hållbarhet.

Några exempel på EU-projekt som Trollhättans stad deltar i just nu eller har deltagit i tidigare:

Kontakt

Är du som invånare, företagare eller föreningsrepresentant intresserad av att veta mer om vilka internationella möjligheter som finns att ta del av?

Kontakt: Isak Johansson, Internationell samordnare
E-post: isak.johansson@trollhattan.se
Tel: 0520 49 60 94

Senast granskad 2024-05-17 av KLALIW