Miljöpolicy

Trollhättans stad ska arbeta för en ekologisk hållbar utveckling där kretsloppstänkande och god hushållning med resurser ska vara ledstjärnan. Vi bygger ett samhälle för alla som bor och verkar i Trollhättan där miljö och människors hälsa främjas.

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och Utveckling Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Det innebär att:

  • Bidra till att förverkliga de nationella miljömålen.
  • Verka för att ekosystemtjänster integreras i beslut där så är skäligt.
  • Målmedvetet arbeta för att vara en förebild som nyskapande och pådrivande i miljöarbetet.
  • Sträva efter att bli bättre med särskilt fokus på att minska utsläpp av växthusgaser och miljö och hälsofarliga ämnen.
  • Ställa miljökrav på leverantörer, partners och oss själva, samt aktivt söka samverkan och samarbete, såväl inom som utom Trollhättans Stad.
Senast granskad 2018-09-17 av Katarina Loodh