Medborgardialog

För att skapa dialog kring olika teman och inriktningar bjuds ni invånare i Trollhättan in till medborgardialogmöten

Person
FolkhälsostrategPeter Göthblad 0520-497799 070-5644355
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Syftet med mötena är att genom diskussioner och dialog ta reda på vad allmänheten tycker om trygghet, och att alla ska få göra sin röst hörd.

Med på mötet finns både politiker, representanter från polis och räddningstjänst samt tjänstemän från Trollhättans Stad.

Minnesanteckningar från mötena och svar på uppkomna frågor hittar du nedan.

Medborgardialog i projektet Nya Drottningtorget

Medborgardialog har varit en central del i projektet Nya Drottningtorget. Trollhätteborna har haft möjlighet att tycka till om torget i flera olika steg inom projektet.

Medborgarlöfte

Sedan 2010 har Trollhättans Stad och polisen haft en samverkansöverenskommelse för att stadfästa samverkan. Till den överenskommelsen görs årligen en åtgärdsplan, som bygger på en probleminventering. De två dokumenten kompletteras sedan 2015

Senast granskad: 2019-02-05 av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)