Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör din felanmälan

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt. Det här gäller felanmälan, frågor och synpunkter som rör exempelvis gator, parker, anläggningar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det här kan du felanmäla till oss

Trollhättans Stad ansvarar för skador, funktions- eller skötselbrister som rör gator och vägar (inkl. vinterväghållning), gatubelysning, parker, naturmark, lekplatser, idrottsanläggningar, motionsspår och övriga anläggningar som ägs av Trollhättans Stad.


Så här felanmäler du till Trollhättans Stad

Telefon, dagtid 8.00-16.30: 0520-49 50 00.

Övriga tider, larmcentral och jour: 0520- 197 80.

Lämna dina synpunkter, ställ dina frågor eller gör din felanmälan i webbformuläret.

Länk till webbformulär för felanmälan, frågor eller synpunkter

Obs! Appen "Felanmälan Trollhättan" är inte längre i bruk. Vi ska byta ut vårt ärendehanteringssystem under 2022, appen nedan är en tillfällig lösning tills det nya systemet är på plats. 

Ladda ned appen för felanmälan till din iPhone eller Android-telefon. 

Klicka på bilderna nedan. Länkarna öppnas i nytt fönster.

Hämta på Google play   Hämta på App Store

För felanmälan av annat

För felanmälan av eller synpunkter och frågor gällande el, elbilsladdning, solceller, vatten, fiber, biogas, fjärrvärmeanläggningar, avlopp, sopor, sophantering och avfall och återvinning, kontakta Trollhättan Energi.

Telefon: 020-899000
E-post: kundservice@trollhattanenergi.se.
Akuta ärenden: 0520-497400.

Senast granskad 2022-02-01 av JOSÅKEBEN