Loggan för Trollhättan Business Awards

Nominerade till 2024-års gala

Den 2 februari är det dags att arrangera vår näringslivsgala som bytt namn till Trollhättan Business Awards.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Årets startup

imagela6ln.png

Herbox

Genom sin snabba expansion har Hanna Lauste och Linn Rosenqvist skapat förändring för hundratusentals kvinnor runtom i Europa. Herbox-grundarnas vision är att bidra till en ny standard där mensskydd är lika lättillgängligt som toalettpapper. Vid årsskiftet fanns deras boxar med gratis mensskydd på +4000 toaletter! Under 2023 har teamet vunnit upphandlingar med inte mindre än 30 kommuner, tecknat Svenska fotbollsförbundet som kund, uppmärksammats flitigt i media och expanderat till Finland, Holland, Danmark och Norge. Herbox som sedan starten 2021 varit del av Innovatum Science Parks inkubator har under året lyckats mångdubbla sin omsättning från föregående år och växt sitt team till 10 personer.

Sunsurf Solar

Sunsurf Solar utvecklar Sveriges första flytande solcellsparker. Bakom innovationen står barndomsvännerna Martin Örgård, Marc Montgomery och Björn Larsson. Under 2023 tog teamet in 2 miljoner i riskkapital, syntes i SVT-programmet Draknästet och installerade sin första kommersiella anläggning. Sedan 2022 är de en del av Innovatum Science Parks inkubator i Trollhättan.

Procada

Additiv tillverkning (3D-printing) har potential att förändra tillverkningsindustrin i grunden och är en av de snabbast växande tillverkningsteknikerna i världen. Procada, med Almir Heralic och Petter Hagqvist i spetsen, driver spjutspetsforskning inom 3D-printing av lättviktskonstruktioner i metall. Genom sin startup utvecklar de ny teknik som utmanar gränserna för vad som är möjligt att skapa när det kommer till vikt och materialegenskaper. Deras teknik har potential att bidra till banbrytande förändring inom en rad olika branscher. Att förverkliga forskningsbaserade idéer tar tid och Procada har genom ett målinriktat och gediget arbete lyckats visa resultat som banar väg för en mer hållbar framtid. Under året har bolaget stängt viktiga affärer.

Jury (alla från Innovatum Science Park)

Linda Bohlin
Eivind Vogel-Rödin
Janni Umeland
Markus Sulkupuro

Citystjärna

Kajsa på Atelier 42Bild på ägare och personal på BackstageBild på ägarana till restaurangen Pasion Tapas

Atelier 42

Är en svart pärla i centrum som mixar nytt och gammalt på ett unikt sätt. Här hittar vi inte bara ett spännande koncept utan också en kvinna med klös som är en involverad katalysator för Trollhättan, vars passion och kreativitet lyser starkt. Kajsa på Atelier 42 är en av dem som får stadskärnan att sticka ut och ger den en pulserande själ och bidrar till liv i stadskärnan.

Backstage rockbar

En stomme i vårt kulturliv. En plats där musik lever och pulserar, människor möts och där engagemanget finns för att hjälpa andra. Det slits både framför och bakom kulisserna och tillsammans har man ett starkt hjärta för Trollhättan. Backstage Rockbar och dess crew är JA-sägare, en passionerad och engagerad röst som inte bara levererar en härlig stämning, utan tillsammans med andra i staden skapar gemenskap, rörelse och puls som genomsyrar hela staden.

Pasion Tapas & Wines

Är en inkluderande oas av smaker och gemenskap. Deras resa från gatukök till välrenommerad restaurang är en inspirerande berättelse om passion och hantverk. Genom att välkomna alla och erbjuda en smakresa utan gränser, har de skapat en plats där varje tugga är en hyllning till mångfald och njutning. Pasion Tapas & Wines är inte bara en restaurang, det är en kärleksfullt skapad atmosfär där varje Trollhättebo och gäst är en del av deras historia och framtid.

 

Årets Etablering

Bild på alla nominerade företag till Årets Etablering

Consid

Med sin etablering i Trollhättan ger företaget både arbetstillfällen, energi och tillväxt till centrum och staden som helhet. Consid vill genom ett äkta samhällsengagemang skapa förändring på riktigt. Företaget sätter fokus på frågor såsom jämställdhet och hållbarhet, tack vare detta arbete är de en attraktiv arbetsgivare som bidrar till sin bransch och platsen där de verkar.

Stilbyrån

Med modet att vara den första etableringen på Vårvik bidrar Stilbyrån till att sätta prägel på det som ska bli Trollhättans nya hållbara stadsdel. Med sin secondhand-butik och drivkraft i diverse event bidrar Stilbyrån inte bara till en hållbarare värld utan även till en levande plats för hela staden att nyttja.

Stenhaga Invest

Som ny ägare av den gamla SAAB-fabriken och med en stor investering i Stallbacka är Stenhaga Invest en viktig strategisk pusselbit för Trollhättans utveckling med nya arbetstillfällen och tillväxt. Med ett ben i Trollhättans fina industrihistoria och ett ben i framtiden blir denna etablering ett mycket intressant tillskott för att ta produktion och logistik till nya höjder.

Jury

Näringslivsutvecklare, Robin Mashallah
ALMI Väst, Elin Start

 

Årets Hållbarhetspris

Bild på alla nominerade företag till Hållbarhetspriset

Film i Väst

Genom att visa att det är möjligt att göra film på ett nytt sätt, har Film i Väst banat väg för en mer hållbar framtid inom hela branschen. De är kända för att producera och finansiera internationellt framgångsrika filmer och TV-serier och genom sitt inflytande har de påverkat filmindustrin och hela produktionsprocessen från manusutveckling till postproduktion. Med konceptet Hållbar Film har de engagerat och inspirerat andra att följa deras exempel med avseende på såväl miljömässiga som sociala aspekter. Därtill har framtagningen och användningen av Virtual Production-väggen i Studio Fares satt Trollhättan på kartan som filmstad. Denna virtuella vägg är 24 meter bred och åtta meter hög och överbygger geografiska avstånd på ett klimatsmart och framtidsorienterat sätt som skapar oändliga möjligheter.

Nolato Cerbo

Genom aktiva val kopplat till råmaterial och hur elen till deras tillverkningsprocess produceras gör Nolato Cerbo skillnad i omställningen till en hållbar framtid. I dialog med kunden och baserat på livscykelanalys fattas beslut om graden av biobaserade råvaror i val av produkt och material. Företaget arbetar för att förpackningar skall vara fullständigt återvinningsbara genom att undvika blandning av material samt genom att informera och utbilda kunderna om effekterna beroende på deras val av etikettmaterial. Företaget, som sedan många år tillbaka bara använder sig av el från förnybara källor, bidrar också till en positiv påverkan på de CO2-utsläpp som utgår från den egna produktionen i Trollhättan. Nolato Cerbo gör skillnad och sticker ut positivt i en bransch där råvaran traditionellt är fossilbaserad.

Västflyg

Med Västflyg i täten gick GKN Aerospace Sweden, Trollhättan- Vänersborgs flygplats och finska leverantören av förnybart bränsle Nestle samman i gemensam sak – alla Västflygs flighter ska enbart flyga med högsta möjliga inblandning av förnybart flygbränsle. Samma bränsle ska vara det enda tillgängliga alternativet för de plan som tankar på Trollhättan - Vänersborgs flygplats. Ett ställningstagande som skapat ringar på vattnet i den gröna omställningen där varje likasinnad högtflygande aktör förhoppningsvis blir nödgad att följa efter, för att möta de allt mer medvetna konsumenters högre krav på hållbar utveckling. Detta är även en viktig signal i branschen för att möta regeringens mål att inrikesflyget ska kunna vara fossilfritt 2030 och att allt flyg som startar vid svenska flygplatser, både in- och utrikes, ska vara fossilfritt 2045.

Jury

Näringslivschef, Helena Kortered
Hållbarhetschef, Jörgen Hansson
Samhällsbyggnadschef, Johan Bengtsson
IUC Väst, Thomas Sätmark
CSR Väststerige, John Harfouche
Högskolan Väst, Mats Jägstam

Årets Företagare


Bild på alla nominerade företag

Christina Mollin – Djurfarmacia

Christinas resa började när hennes mamma startade den första privatägda djurapoteket. Med en stark familjär koppling och en imponerande mix av kompetenser har företaget vuxit fram och sedan fem år tillbaka driver Christina företaget. Med hög utbildningsnivå på medarbetarna och en gemensam vision att vara "bäst på produktionsdjur i Sverige" skapar de en tydlig riktning för företagets framtid. Christinas framgång bygger på hennes rakhet och välgrundade kommunikationsstil. Hon är en envis och lösningsorienterad ledare med ett tankesätt som lyder "inget är omöjligt, det tar bara olika lång tid att nå". Det är denna mentalitet som har gjort henne till en ledare som personalen känner sig trygg med.

Peter, Pehr och Patrik - Trestad Laser AB

Peter, Pehr och Patrik är tre bröder som gemensamt tog över Trestad Laser när deras pappa gick i pension. Den rotade passionen för hantverket och en gemensam uppväxt har varit fundamentala för deras utveckling och framgång. Vad som verkligen utmärker deras företag är helheten. Med en imponerande bredd av kompetenser erbjuder de sina kunder komplett service från en och samma plats. Den sociala hållbarheten i deras team av cirka 90 anställda skapar en välmående arbetsmiljö med enastående medarbetarnöjdhet, där ömsesidig support och samarbete står i fokus. För de kommande fem åren siktar de på en fortsatt tillväxt i samarbete med kunderna, en stabil utveckling och ytterligare expansionslokaler för att skapa fl er arbetstillfällen.

Niclas Karlsson - Blomhuset AB

Niclas har företagandet i blodet och han säger själv att han föddes i en blomlåda. Hans företag drivs nu i tredje generationen. Som utbildad fl orist är blommorna såklart det centrala men det är försäljning och kundbemötandet som Niclas brinner mest för. Hans driv att utveckla butiken, fysiskt och genom sin kompetenta personal bidrar till att de idag har en stark kundbas. Att ha ett engagerat team och en positiv inställning är något han värderar högt. Som ledare är han mån om att motivera sina medarbetare och genom kompetensutveckling håller alla sig à jour med trender och innovationer. Viktiga framgångsfaktorer som bidragit till att de blivit årets Interfl orabutik i Sverige 2020.

Micael Lawson – RECAS AB

Micaels företagarresa föddes ur tanken att ”det här kan jag göra bättre”. Det blev drivkraften till att starta ett företag där fokus ligger på de anställda och den sociala hållbarheten. RECAS är ett konsultbolag inom tekniksektorn som vuxit sig starka på marknaden genom att ha stolta medarbetare och starka kundrelationer. Som ledare är han en visionär som ser lösningar i det omöjliga. Att betrakta alla medarbetare som ett lag och att undanröja hinder samt motivera dem att nå nya höjder är viktigt. Micael satsar på kontinuerlig tillväxt och vidareutveckling, med fortsatt fokus på goda medarbetarrelationer och mottot att vara "en koncern man kan räkna med".

 

Detta pris utses av Företagarna Trollhättan

Årets Unga Företagare

Bild på alla de nominerade företagen till Unga företagspriset

Stefan Dimblad - Dimblads bygg AB

Uppväxt i det företag som pappan startade och med sin mamma som aktiv chef lärde han sig tidigt att inte vara rädd för att jobba hårt eller att testa nya vägar. Företagets framgång beror till stor del av att de lägger stor vikt vid kvaliteten i sitt arbete. Det är detaljerna och omsorgen de lägger ner som har byggt upp en stark kundnöjdhet och lett dem till att de nästan har fördubblat antalet anställda. Från att enbart snickra till att i stället fokusera på att bygga och sälja hus och utforska sin kreativitet i projekt har varit en stor del till framgången. Stefan är mest stolt över sina medarbetare och den familjära känslan som fi nns i företaget. Alla bidrar till de positiva resultaten och det fi nns en gemensam vision för företagets framtid. Som ledare betonar han sitt konstanta behov av att utvecklas och sitt driv för att förbättra företaget.

Magnus Salama & Helena Hardardottir - Ubahn International 

Intresset för försäljning väcktes under gymnasiet då han jobbade extra i en butik i Oden.Vid 18 års ålder startade han sitt första online-företag och senare öppnade han en fysisk butik i Göteborg. Helena kom in i bilden 2011 och har jobbat sig in i företaget och sköter nu större delar av verksamheten tillsammans med Magnus. Nu fokuserar de uteslutande på företagsförsäljning och har nyligen expanderat sin lagerkapacitet i Trollhättan. Företaget är ledande inom kepsbranschen i Skandinavien och utmärker sig genom att designa egna mönster efter kundens önskemål. De betonar hållbarhet och långsiktiga kundrelationer och prioriterar personlig kontakt och engagemang.

Johan & Anders - Byggteknik

Johan grundade Byggteknik för fem år sedan och arbetade initialt med företaget kvällar och helger samtidigt som han hade ett annat heltidsjobb. När Anders, som nu är delägare sedan lämnade sitt tidigare arbete, bestämde de sig för att tillsammans satsa heltid på Byggteknik. De lägger mycket tid på att planera så att arbetet blir så eff ektivt som möjligt, så att man kan njuta av sin fritid och känna att man har en fungerande och bra livstil. Med en personalstyrka på tre personer delar alla samma inställning till verksamheten, och deras kompetenser balanseras väl.Öppen kommunikation är nyckeln, och tillsammans arbetar de hårt, engagerar sig i företaget och driver det mot nya framgångar.

 

Nominerade till detta pris utses av Företagarna Trollhättan

Kreativitetsstipendiet

Bild på alla nominerade till Kreativitetsstipendiet

 

Baptiste Noel, Trollhättan Action Week

Baptiste Noel har genom sitt driv, engagemang tillsammans med sin kunskap och erfarenhet inom skidvärlden utvecklat och lyft Trollhättan Action Week till helt nya höjder och arrangemanget attraherar idag såväl motionärer som världens bästa längdskidåkare

Utöver detta har Baptiste involverat såväl det offentliga som vårt förenings- och näringsliv, för att skapa ett samhällsengagemang, som i sin tur gjort Trollhättan Action Week till ett starkt hållbart arrangemang ur alla aspekter.

Med 3,5 miljoner tv-tittare och en fantastisk övrig medial spridning har Baptiste och Trollhättan Action Week visat upp vår stad som en attraktiv plats att besöka, bo, verka och leva i.

Fredrik Liljesäter, TSOK

Fredrik Liljesäter och TSOK bidrar konstant till att stärka Trollhättans attraktionskraft gällande outdoor-aktiviteter. Med skogen och naturen som idrottsarena skapar man förutsättningar för såväl trollhättebor som besökare att ta del av en fantastisk miljö med hög standard, nivå och service.

Genom att ständigt arbeta med ett framåtdriv, engagemang och nytänk stärker man Trollhättan som reseanledning. Dels genom det redan befintliga konstsnöspåret och skyttebanan men också genom de framtida utvecklingsplaner kring en multibana med aktivitetsbana, pumptrack och slopestyle.

Tack vare Fredrik och TSOK´s medlemmars professionella sätt att genomföra tävlingar, har man skapat ett mycket gott rykte om sig som tävlingsarrangör, vilket i sin tur genererar externa förfrågningar om att arrangera idrottsarrangemang i Trollhättan.

 

Christoffer Tönnäng, Drömmen om ett musikhus,
en del av Trollhättans musikliv

Med ett stort engagemang har Christoffer Tönnäng visualiserat Trollhättan musikliv från 70-talet och framåt. Med sin dokumentär Drömmen om ett musikhus, har Christoffer visat upp det driv och den kreativitet som kännetecknat de musiker och artister som lagt grunden för Trollhättans musikliv. Under 9 års tid har Christoffer intervjuat mängder av personer och samlat in otaliga timmars rörligt material och bilder för sin dokumentär. Ett arbete som hösten-23 stod klart och hade premiär inför fullsatt arena med stort intresse från press och media.

Trollhättan behöver personer som Christoffer, som påminner oss alla om vad den enskilde personens initiativ och engagemang kan generera för att driva utveckling framåt inom kulturen och vi är helt övertygade om att Christoffer med sin film kommer inspirera nya musiker, kreatörer och aktörer att följa sina drömmar och se möjligheten att kunna vara med och påverka framtiden för Trollhättans musik- och kulturliv.

Jury

Näringslivsutvecklare, Anki Carlsson
Swedbank, Elisabeth Eriksson
Högskolan Väst, Maria Derner
Innovatum Science Park, Eivind Vogel Rödin

Läs mer om Kreativitetsstipendiet här

 

Senast granskad 2024-01-17 av ANNNIL