Tack för din registrering

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ditt ärende är nu registrerat i vårt ärendehanteringssystem och kommer inom kort att behandlas av handläggare. 

Under ärendets gång kommer du att få återkoppling via e-post till den adress du angav vid registreringen.

Senast granskad 2021-05-05 av CLASBEN