Tack för din registrering

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Ditt ärende är nu registrerat i vårt ärendehanteringssystem och kommer inom kort att behandlas av handläggare. 

Under ärendets gång kommer du att få återkoppling via e-post till den adress du angav vid registreringen.

Senast granskad 2021-05-05 av Clara Bengtsson