Hur skapar vi våra e-tjänster?

En e-tjänst innebär att du som medborgare kan starta ett ärende hos oss på Trollhättans Stad via internet, oavsett tid på dygnet. 

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

E-tjänsten är i ett första skede ett formulär med den information vi behöver från dig för att påbörja vår handläggning. Vissa e-tjänster kan även kräva att du använder dig av e-legitimation, till exempel BankID, för att bekräfta att du är den du uppger dig att vara.

Vi på Trollhättans Stad tycker att det är viktigt att ge våra medborgare möjlighet att hålla kontakt med oss på ett snabbt och enkelt sätt samt att ge er så bra och korrekt service som möjligt. Därför arbetar vi med att utveckla e-tjänster som drivs av datorstyrda processer.

Vad menar vi med datorstyrda processer?

En process hos oss på Trollhättans Stad börjar när någon av våra medborgare eller företag tar kontakt, till exempel genom att klicka på ”Skicka” i någon av våra e-tjänster eller genom att lämna in en blankett. Ärendet fortsätter därefter steg för steg i enlighet med en mycket väldefinierad process tills ett beslut är fattat eller en tjänst levererad och att medborgaren eller företaget har underrättas om detta.

När vi utvecklar en ny e-tjänst kartlägger vi hur vår hantering av ett ärende ser ut idag och därefter hur vi kan hantera det på ett bättre sätt i framtiden. Resultatet av detta arbete blir formuläret ni kontaktar oss via och i bakgrunden en digital process som automatiskt skickar era ärenden mellan handläggare och chefer.

Varför gör ni på detta viset?

I och med att vi ifrågasätter varför och hur vi hanterar era ärenden blir vår verksamhet mer effektiv och genom att låta en dator styra till vem ärendet skall skickas till härnäst minimerar vi tiden ett ärende förflyttas mellan våra anställda och vi säkerställer att alla ärenden behandlas lika. Detta innebär att vi kan lägga fokus på att använda vårt kunnande och vår erfarenhet till att ge våra medborgare en bättre service.

Bilden nedan visar Processorienterad verksamhetsutveckling med Thomas Wennersten (it-chef) och Rasmus Ländström (it-utvecklingschef). Klicka på bilden nedan för större vy. 

Senast granskad 2019-01-25 av Katarina Loodh