Samtycke till publicering av namn/bild

Enligt Dataskyddsförordningen måste vårdnadshavare ge sitt samtycke för att vi ska kunna publicera bilder av barn på våra officiella hemsidor, bloggar och trycksaker. Här kan du ladda ned blanketten för att fylla i den och därigenom ge detta tillstånd. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Samtyckesblankett bild- och namnpublicering

Hemsidor och bloggar är en värdefull kommunikationskanal mellan skola/förskola/dagbarnvårdare och vårdnadshavare.

Ett vanligt sätt att arbeta med blogg och hemsida innebär att pedagogen tar kort och dokumenterar barnens arbete. Bilder och text blir en berättelse där barnen kan följa sitt lärande och sin utveckling. Samtidigt kan vårdnadshavare få en bra bild av vad barnen och eleverna gör i skolan och förskolan. Ibland har verksamheterna också tryckta broschyrer eller foldrar med information om verksamheten.

Senast granskad 2018-08-14 av ANDGLE