Samtycke till konto Skola 24

Skola 24 är Utbildningsförvaltningens system för att hantera elevernas frånvaro. Du som vårdnadshavare har möjlighet att via detta system få ett sms till din mobiltelefon om ditt barn är frånvarande.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Blankett för samtycke av konto i Skola 24

Underskrivet samtycke insänds till:

Trollhättans Stad
Utbildningsförvaltningen, IT-support
Gärdhemsvägen 9
461 84 Trollhättan

Senast granskad 2017-04-12 av Andreas Gleisner