Beställning av specialkost

Med denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare beställa medicinskt grundad specialkost till ditt barn i skola eller förskola. Tjänsten kräver att du har bank-id.

Om du behöver hjälp eller stöd med beställningen, kontakta skolsköterka på ditt barns skola, alternativt förskolechef om ditt barn går i förskola. 

Beställning av specialkost (kräver bank-id)