Beställning av specialkost

Med denna e-tjänst ska du som vårdnadshavare beställa medicinskt grundad specialkost till ditt barn i förskola eller skola. Tjänsten kräver att du har bank-id.

Skola

I detta formulär beställs endast allergikost

Förskola

I detta formulär beställs allergikost. Under rubriken "övrigt" i beställningsformuläret görs beställning av vegetarisk kost eller kost utan exempelvis fläsk.  

Läs mer och beställ specialkost

Läs mer om specialkost och hur beställningar hanteras via nedanstående länk:
Mer information om specialkost

Om du behöver hjälp eller stöd med beställningen, kontakta skolsköterska på ditt barns skola, alternativt rektor om ditt barn går i förskola. 

Beställning av specialkost (kräver bank-id)