Beställning av betygskopia

Vill du beställa en kopia på ett betyg som är utfärdat de 5 senaste åren vänder du dig i första hand till respektive skola. Betyg förvaras på respektive skola i 5 år innan de levereras till stadsarkivet.

Person
Arkivföreståndare Sven-Åke Sandblom 0520-49 70 66
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

För beställning av kopior på betyg som är äldre än 5 år vänder du dig till stadsarkivet.

I vissa fall förvarar inte stadsarkivet någon betygskopia. Då skickar stadsarkivet ett utdrag ur betygskatalogen till utbildningsförvaltningen som utfärdar ett nytt originalbetyg. Ett nytt originalbetyg kostar 190 kr och skickas mot postförskott.

Från och med läsåret 2012 och framåt har Kunskapsförbundet Väst tagit över betygshanteringen. Detta gäller för skolorna Nils Ericsonsgymnasiet, Magnus Åbergsgymnasiet, samt Lärcentrum.

Kunskapsförbundet Väst

Äldre betyg än år 2012 har Trollhättans Stad fortsatt hand om. 

Önskar du vara anonym är du välkommen att ringa arkivexpeditionen på 0520- 49 70 66.

Fyll i formuläret nedan för att beställa en betygskopia.

Beställning av betygskopia
Senast granskad 2020-01-15 av Bente Budau