Ansökan om skolskjuts

Här kan du ansöka om skolskjuts vid växelvis boende eller vid skolval.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende är avsedd för er som genom ett fast arrangemang har barnet boende hos er ungefär halva tiden vardera, och där behov av skolskjuts finns från en eller båda adresserna.

Ansökan om skolskjuts vid skolval är till för dig som gjort ett aktivt val av skola för ditt barn. En grundförutsättning för ansökan är att barnet hade varit skolskjutsberättigad till sin anvisade skola utifrån folkbokföringsadress.

Ansökan om skolskjuts (skolval/växelvis boende)

Ansökan om skolskjuts (grundskola) vid skolval

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

Senast granskad 2016-04-29 av katarina.loodh@trollhattan.se