Inkomstförfrågan vård och omsorg

Inkomstförfrågan skickas ut när du blir beviljad en avgiftsbelagd insats och en gång om året i januari. Syftet är att göra en beräkning av dina inkomster och ditt förbehållsbelopp för att se om du har rätt till nedsättning av din avgift.

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

E-tjänst inkomstförfrågan vård och omsorg

Blankett för utskrift, inkomstförfrågan vård och omsorg

Instruktion till inkomstförfrågan 2020

Inkomstförfrågan skickas ut när du blir beviljad en avgiftsbelagd insats och en gång om året i januari. Syftet är att göra en beräkning av dina inkomster och ditt förbehållsbelopp för att se om du har rätt till nedsättning av din avgift. Om du inte skickar in betalar du avgift enligt prislistan för dina insatser. Vid förändringar under året av inkomst, boendekostnad eller andra förhållanden ber vi dig kontakta din avgiftshandläggare. Efterkontroller av lämnade uppgifter görs.

Civilstånd

Är du gift anger du din maka/makes personnummer. Kryssa i om du bor ihop med make/maka. Är du sambo anger du din sambos personnummer.

Inkomst av kapital år 2019

Ange i kryssrutorna om du haft inkomst av kapital under 2019. Har du inte haft inkomst av kapital eller underskott av kapital kryssa ”nej”. Om du haft inkomst av kapital, kryssa ”ja” och ange beloppet före skatt. Inkomst av kapital kan vara ränteinkomster, reavinster, aktieutdelning och schablonbeskattning av kapitalkonton. Uppgifterna får du av din bank eller annan instans under januari.

Pensionsinkomster före skatt år 2020

Här anges din pension per månad och före skatt. Fyll i för de utbetalare som är aktuella för dig. För utlandspension som beskattas i Sverige anges belopp per månad före skatt. För utlandspension som beskattas i utlandet anges beloppet efter skatt i SEK i rutan ”Utländsk pension som beskattats i utlandet”.

Övrig skattepliktig inkomst före skatt för år 2020

Här anger du inkomster som inte är pension, såsom Sjuk eller Aktivitetsersättning från Försäkrings-kassan, inkomst av arbete eller näringsverksamhet samt inkomst från försäkringsbolag som exempelvis AFA.

Övriga ej skattepliktiga inkomster för år 2020

Här anger du skattefri ersättning från försäkringsbolag, bostadsbidrag för barn under 18 år eller barnbidrag och underhållsbidrag.

Boendekostnad

Fyll i om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller egen fastighet. För hyresrätt och bostadsrätt anger du din månadsavgift. Om hushållsel ingår i avgiften anger du kvadratmeter på lägenheten. För egen fastighet anges taxeringsvärde och storlek samt din ägarandel. Kostnaden beräknas på ytan så kvadratmeter måste anges. Har du lån på egen fastighet eller bostadsrätt ange skuld och räntesats. Bor du på något av Trollhättans Stads boenden behöver du inte ange någon hyra.

Övrigt

Ange om du har hemmaboende barn som är under 21 år och studerar eller om du har kostnader för underhållsstöd eller för God man som inte täcks av handikappersättning.

Senast granskad 2020-06-30 av jonathan.hjort@trollhattan.se