Ansökan vård- och omsorgsboende

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

E-tjänst för ansökan

Blankett, ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen

Så här ansöker du om vård- och omsorgsboende

Du som vill ansöka om vård- och omsorgsboende gör det genom att ta kontakt med handläggare på biståndsenheten via telefon eller genom att fylla i blanketten ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen och skicka in via e-post eller post. Du kan även ansöka via Trollhättans Stads e-tjänst.

Kontaktuppgifter biståndshandläggare för äldre och handikapp

Information om ansökan

Avgifter för vård- och omsorgsboende

För stödet betalar du omvårdnadsavgift. Avgiftens storlek påverkas av dina inkomster, storleken på din hyra och om du har rätt till bostadstillägg.

Du betalar hyra för din bostad samt kostnad för mat.

Inkomstförfrågan

Avgifter inom omsorgen

Beräkna din preliminära avgift för vård- och omsorgsboende

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Senast granskad 2019-12-06 av Jonathan Hjort