Ansökan om trygghetslarm

E-tjänst för ansökan

 

Blankett för utskrift, ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen

Så här ansöker du om trygghetslarm

Du som vill ansöka om trygghetslarm gör det genom att ta kontakt med handläggare på biståndsenheten via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post.

Kontaktuppgifter biståndshandläggare för äldre och handikapp

Information om ansökan

Avgifter för trygghetslarm

Trygghetslarm kostar 330 kronor i månaden.

Inkomstförfrågan

Avgifter inom omsorgen

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Senast granskad 2020-06-30 av jonathan.hjort@trollhattan.se