Ansökan om Riksfärdtjänst

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

E-tjänst för ansökan om Riksfärdtjänst

 

Blankett för utskrift, ansökan om Riksfärdtjänst

Så här ansöker du

Du som vill ansöka om riksfärdtjänst kan göra det genom:

  • Trollhättans Stads e-tjänst
  • Fylla i ansökningsblankett och skicka in via e-post eller post
  • Ta kontakt med färdtjänsthandläggare på biståndsenheten som hjälper dig med ansökan. Handläggarna har telefontid måndag–fredag klockan 08.30–09.30 och nås via Trollhättans Stads kontaktcenter på telefon 0520–49 50 00

För att kunna få besked om tillstånd att genomföra resan behöver färdtjänsthandläggaren din ansökan tre veckor innan planerad resa.

Information om riksfärdtjänst

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Relaterad information

Ansökan om färdtjänst

Senast granskad 2021-09-03 av JONHJO