Ansökan om matdistribution

E-tjänst för ansökan

 

Blankett för utskrift, ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen

Ansök om matdistribution

Du som vill ansöka om matdistribution gör det genom att ta kontakt med handläggare på biståndsenheten via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post.

Kontaktuppgifter biståndshandläggare

Information om ansökan

Avgifter för matdistribution

Om du får mat distribuerat hem och inte har några andra insatser betalar du under 2021 855 kronor i månaden. Har du även andra insatser se:

Inkomstförfrågan

Avgifter inom omsorgen

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet

Relaterad information

Hjälp i hemmet, mat

Senast granskad 2021-03-08 av jonathan.hjort@trollhattan.se