Ansökan om ledsagarservice

E-tjänst för ansökan

Blankett för utskrift, ansökan enligt socialtjänstlagen

Blankett för utskrift, ansökan enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Så här ansöker du om ledsagarservice

Du som vill ansöka om ledsagarservice gör det genom att ta kontakt med handläggare på biståndsenheten via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post. Du kan även ansöka via Trollhättans Stads e-tjänst.

Behovet prövas och den slutliga bedömningen görs efter ett personligt möte.

Kontaktuppgifter biståndshandläggare LSS

Kontaktuppgifter biståndshandläggare för äldre och handikapp

Information om ansökan

Avgifter för ledsagarservice

  • Avgift uttages i enlighet med Trollhättans Stads fastställda taxa.
  • För personer under 19 år är insatsen avgiftsfri.
  • Insatsen enligt LSS är avgiftsfri.
  • För ledsagarservice enligt Socialtjänstlagen tas ut en avgift.
  • Den enskilde får själv bekosta de omkostnader som uppkommer för den enskilde och ledsagaren i samband med insatsen. 

Inkomstförfrågan

Avgifter inom omsorgen

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Relaterad information

Ledsagarservice

Senast granskad 2020-06-30 av jonathan.hjort@trollhattan.se