Ansökan om korttids- och växelboende

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

E-tjänst för ansökan

Blankett, ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen

Så här ansöker du om korttids/växelboende

Du som vill ansöka om korttidsboende gör det genom att ta kontakt med handläggare på biståndsenheten via telefon eller genom att fylla i i blanketten ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen och skicka in via e-post eller post. Du kan även ansöka via Trollhättans Stads e-tjänst.

Kontaktuppgifter biståndshandläggare för äldre och handikapp

Information om ansökan

Avgifter för korttidsboende

Avgift för omvårdnad 69 kronor per dygn samt kostnad för mat 107 kronor per dygn. 

Inkomstförfrågan

Avgifter inom omsorgen

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Senast granskad 2019-12-06 av Jonathan Hjort