Ansökan om kontaktperson

E-tjänst för ansökan

Blankett för utskrift, ansökan enligt socialtjänstlagen

Blankett för utskrift, ansökan enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Så här ansöker du om kontaktperson

Du som vill ansöka om kontaktperson gör det genom att ta kontakt med handläggare på biståndsenheten via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post. Du kan även ansöka via Trollhättans Stads e-tjänst.

Behovet prövas och den slutliga bedömningen görs efter ett personligt möte.

Kontaktuppgifter till biståndshandläggare

Information om ansökan

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Relaterad information

Kontaktperson

Senast granskad 2020-06-30 av jonathan.hjort@trollhattan.se