Ansökan om hemtjänst

E-tjänst för ansökan om hemtjänst

Blankett för utskrift, ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen

Så här ansöker du om hemtjänst

Du som vill ansöka om hemtjänst gör det genom att ta kontakt med handläggare på biståndsenheten via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post.

Kontaktuppgifter biståndshandläggare för äldre och handikapp

Information om ansökan

Avgifter för hemtjänst

För hemtjänst betalar du en månadsavgift. Avgiftens storlek påverkas av dina inkomster, storleken på din hyra och huruvida du har rätt till bostadstillägg samt hur mycket hjälp du behöver.

Inkomstförfrågan

Avgifter inom omsorgen

Beräkna din preliminära avgift för hemtjänst 

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Relaterad information

Hemhjälp, hemtjänst

Senast granskad 2020-06-30 av jonathan.hjort@trollhattan.se