Ansökan om fjärrtillsyn

E-tjänst för ansökan om fjärrtillsyn

 

Blankett för utskrift, ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen

Ansöka om fjärrtillsyn

Du som vill ansöka om fjärrtillsyn gör det genom att ta kontakt med biståndshandläggare via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post. Du kan även använda Trollhättans Stads e-tjänst för att ansöka om bistånd.

Information om ansökan

Kontaktuppgifter biståndshandläggare för äldre och handikapp

Avgifter för fjärrtillsyn

För fjärrtillsyn betalar du en månadsavgift. Insatsen ingår i din hemtjänstavgift. Avgiftens storlek påverkas av dina inkomster, storleken på din hyra och huruvida du har rätt till bostadstillägg samt hur mycket hjälp du behöver.

Inkomstförfrågan

Avgifter inom omsorgen

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Relaterad information

Fjärrtillsyn

Senast granskad 2020-07-02 av Katarina Loodh