Ansökan om Färdtjänst

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

E-tjänst för ansökan om Färdtjänst

Blankett för utskrift, ansökan om Färdtjänst

Blankett för utskrift, läkarutlåtande avseende ansökan om färdtjänst

Obs, det räcker inte med enbart ett läkarutlåtande för att ansöka om färdtjänst.

Så här ansöker du 

Du som vill ansöka om färdtjänst kan göra det genom:

  • Trollhättans Stads e-tjänst
  • Fylla i ansökningsblankett och skicka in via e-post eller post
  • Ta kontakt med handläggare på biståndsenheten som hjälper dig med ansökan. Handläggarna har telefontid måndag–fredag klockan 08.30–09.30 och nås via Trollhättans Stads kontaktcenter på telefon 0520–49 50 00

Information om färdtjänst

Kostnader för färdtjänst

Du med tillstånd kan genomföra färdtjänstresor i hela Västra Götaland. Egenavgiften på dina färdtjänstresor kommer att beräknas enligt följande taxa: En startavgift på 50 kronor de första 10 kilometrarna och därefter 3 kronor per kilometer.
 

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Relaterad information

Ansökan om riksfärdtjänst

Senast granskad 2021-09-03 av Jonathan Hjort