Ansökan om Färdtjänst

E-tjänst för ansökan om Färdtjänst

E-tjänst för ansökan om Riksfärdtjänst

 

Blankett för utskrift, ansökan om Färdtjänst

Blankett för utskrift, ansökan om Riksfärdtjänst

Blankett för utskrift, läkarutlåtande avseende ansökan om färdtjänst

Så här ansöker du om färdtjänst

Du som vill ansöka om färdtjänst gör det genom att ta kontakt med färdtjänsthandläggare via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post. Du kan även ansöka via Trollhättans Stads e-tjänst.

Kontaktuppgifter biståndshandläggare för färdtjänst och riksfärdtjänst

Så här ansöker du om riksfärdtjänst

Du som vill ansöka om riksfärdtjänst gör det genom att ta kontakt med färdtjänsthandläggare via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post. Du kan även ansöka via Trollhättans Stads e-tjänst.

För att kunna få besked om tillstånd att genomföra resan behöver färdtjänsthandläggaren din ansökan tre veckor innan planerad resa.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Relaterad information

Färdtjänst

Riksfärdtjänst

Senast granskad 2020-06-30 av jonathan.hjort@trollhattan.se