Ansökan om Färdtjänst

E-tjänst för ansökan om Färdtjänst

Blankett för utskrift, ansökan om Färdtjänst

Blankett för utskrift, läkarutlåtande avseende ansökan om färdtjänst

Obs, det räcker inte med enbart ett läkarutlåtande för att ansöka om färdtjänst.

Så här ansöker du om färdtjänst

Du som vill ansöka om färdtjänst gör det genom att ta kontakt med färdtjänsthandläggare via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post. Du kan även ansöka via Trollhättans Stads e-tjänst.

Kontaktuppgifter biståndshandläggare för färdtjänst och riksfärdtjänst

Information om färdtjänst

Kostnader för färdtjänst

Du med tillstånd kan genomföra färdtjänstresor i hela Västra Götaland. Egenavgiften på dina färdtjänstresor kommer att beräknas enligt följande taxa: En startavgift på 50 kronor de första 10 kilometrarna och därefter 3 kronor per kilometer.
 

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Relaterad information

Ansökan om riksfärdtjänst

Senast granskad 2021-04-21 av Jonathan Hjort