Ansökan om daglig verksamhet

E-tjänst för ansökan

 

Blankett för utskrift, ansökan enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Så här ansöker du om daglig verksamhet

Du som vill ansöka om daglig verksamhet gör det genom att ta kontakt med handläggare på biståndsenheten via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post. Du kan även ansöka via Trollhättans Stads e-tjänst.

Kontaktuppgifter biståndshandläggare LSS

Information om ansökan

Avgifter för daglig verksamhet

Insatsen är avgiftsfri, dock tillkommer kostnad för eventuella resor, kaffe och mat. Utöver detta kan kostnader tillkomma i särskilda fall vid utflykter.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Relaterad information

Daglig verksamhet/sysselsättning

Senast granskad 2020-06-30 av jonathan.hjort@trollhattan.se