Ansökan om Bostadsanpassning

Här finns information och blanketter för dig som ska ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

E-tjänst för ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Blankett för utskrift, ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Blankett för utskrift, fastighetsägarens medgivande

Blankett för utskrift, nyttjanderättshavares medgivande

Information om reparationsbidrag

Hur ansöker jag om bidrag?

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag måste du fylla i en ansökningsblankett och skicka in. Du kan även ansöka via Trollhättans Stads e-tjänst. 

Detta bör din ansökan innehålla

Intyg från en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig

Intyget ska styrka att din funktionsnedsättning är bestående, om hjälpmedel utprovats och att sökt anpassning är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Kopia av blanketten Fastighetsägarens medgivande

Den som äger bostaden måste godkänna att anpassningen utförs exempelvis hyresvärd, bostadsrättsförening eller delägare i ett småhus.

Kopia av blanketten Nyttjanderättshavarens medgivande

Om exempelvis sambo, maka/make, barn står med på hyreskontrakt/bostadsrättskontrakt måste de godkänna att anpassningen utförs.

Kopior av offert

Du kommer få information om det är aktuellt med offert i ditt ärende efter att ansökan inkommit. Offerten är till för att storleken på bidraget skall kunna fastställas.

Ritningar/tekniska beskrivningar

Du kommer få information om det är aktuellt med ritning i ditt ärende. Det kan exempelvis bli aktuellt när det är handlar om omfattande anpassningsåtgärder.

Skicka in din ansökan

Skicka in din ansökan tillsammans med intyg och bilagor till:

Trollhättans Stad
Omsorgsförvaltningen, Bostadsanpassning
Gärdhemsvägen 9
461 32 Trollhättan

Efter att ansökan inkommit till kommunen

Utredning och beslut

 • Din ansökan bedöms och utreds utifrån lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.
 • Vid behov bokar handläggaren en tid för hembesök tillsammans med dig.
 • När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut gällande om du får bifall eller avslag på din ansökan, vilka åtgärder du kommer att få bidrag för samt hur stort bidraget är.
 • Om du nekas bidrag så får du information om hur du kan
  överklaga beslutet.

Beställning av anpassning

 • Du kontaktar själv en valfri entreprenör som kan utföra anpassningarna enligt ditt beslut.
 • Tänk på att entreprenören har F-skattsedel och kan utföra anpassningen på ett fackmässigt sätt.
 • Om du behöver hjälp med detta behöver du ta kontakt med handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Utbetalning av ditt bostadsanpassningsbidrag

 • Bidraget betalas ut till det bankkonto du angett i ansökan, efter att anpassningen är utförd.
 • Skicka in kopia på fakturan till kommunen så snart du har mottagit den. På det viset redovisar du att anpassningen är utförd och att du är nöjd med arbetet.
 • Det är du själv som betalar fakturan från entreprenören, med hjälp av bidraget.
 • Om du behöver hjälp med detta behöver du ta kontakt med handläggare för bostadsanpassningsbidrag

Reparationsbidrag

 • Du äger själv den anpassning du fått bidrag för.
 • Du bör räkna med egna utgifter för underhåll och eventuella reparationer av anpassningen. Bidrag kan exempelvis inte lämnas vid olycka, skadegörelse eller handhavandefel.
 • Du kan ansöka om bidrag för kostnader i samband med reparation om felet ej täcks av garanti eller av ditt försäkringsbolag.
 • Du kontaktar själv valfri entreprenör för utförande av arbetet.

Relaterad information

Bostadsanpassning

Senast granskad 2021-09-03 av Jonathan Hjort