Ansökan om Bostad med särskild service enligt LSS

E-tjänst för ansökan

Blankett för utskrift, ansökan enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Så här ansöker du om boende med särskild service

Du som vill ansöka om Bostad med särskild service för vuxna (gruppbostad eller serviceboende) eller särskilt anpassad bostad, gör det genom att ta kontakt med handläggare på biståndsenheten via telefon eller genom att fylla i blanketten ansökan enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Blanketten skickar du in via e-post eller post. Du kan även ansöka via Trollhättans Stads e-tjänst.

Information om ansökan

Kontaktuppgifter biståndshandläggare LSS

Avgifter för boende med särskild service

Hyra betalas på vanligt sätt. Stödet som erbjuds enligt LSS ges utan avgift.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Relaterad information

Bostad med särskild service

Senast granskad 2020-06-30 av jonathan.hjort@trollhattan.se