Ansökan om bostad med särskild service enligt SoL

E-tjänst för ansökan

Blankett för utskrift, ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen

Så här ansöker du 

Du som vill ansöka om bostad med särskild service eller träningslägenhet gör det genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare mellan klockan 8.30-9.30 på telefon 0520-49 50 00 (växel) eller ansök skriftligt genom att fylla i blankett och skicka in.

Kontaktuppgifter biståndshandläggare socialpsykiatri

Information om ansökan

Avgifter 

För stödet betalar du omvårdnadsavgift. Avgiftens storlek påverkas av dina inkomster, storleken på din hyra och om du har rätt till bostadstillägg.

Du betalar hyra för din bostad samt kostnad för mat.

Inkomstförfrågan

Avgifter inom omsorgen

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Senast granskad 2020-06-30 av jonathan.hjort@trollhattan.se