Ansökan om boendestöd

E-tjänst för ansökan om boendestöd

Blankett för utskrift, ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen

Så här ansöker du om boendestöd

Du som vill ansöka om boendestöd gör det genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare eller ansök skriftligt genom att fylla i blankett och skicka in. Du kan även använda Trollhättans Stads e-tjänst.

Kontaktuppgifter biståndshandläggare inom socialpsykiatrin

Information om ansökan

Avgifter för boendestöd

För boendestöd betalar du en månadsavgift. Avgiftens storlek påverkas av dina inkomster, storleken på din hyra och huruvida du har rätt till bostadstillägg samt hur mycket hjälp du behöver.

Inkomstförfrågan

Information om avgifter

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Relaterad information

Boendestöd

Senast granskad 2020-06-30 av jonathan.hjort@trollhattan.se