Ansökan om bistånd/insatser

Du som behöver någon form av hjälp och stöd är välkommen att ansöka om bistånd/insatser.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

E-tjänst för ansökan

 

Blankett för utskrift, ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen

Blankett för utskrift, ansökan enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Så här ansöker du

Du som vill ansöka kan göra det genom:

  • Trollhättans Stads e-tjänst
  • Fylla i ansökningsblankett och skicka in via e-post eller post
  • Ta kontakt med handläggare på biståndsenheten som hjälper dig med ansökan. Handläggarna har telefontid måndag–fredag klockan 08.30–09.30 och nås via Trollhättans Stads kontaktcenter på telefon 0520–49 50 00

Vad händer efter ansökan?

Handläggare på Biståndsenheten utreder och beslutar om de insatser du ansöker om. Om du vill ha mer information, har några frågor eller behöver hjälp med din ansökan kan du kontakta en biståndshandläggare.

När din ansökan inkommit till Biståndsenheten så kommer en handläggare att kontakta dig. Handläggaren kommer då att träffa dig för att ni tillsammans går igenom din ansökan. En ansökan kan behöva kompletteras med exempelvis läkarintyg som styrker din funktionsnedsättning/diagnos. Din ansökan prövas utifrån dina personliga behov och gällande lagstiftning. Därefter får du ett skriftligt beslut.

Vid ett avslag kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten. Din överklagan ska då ha inkommit till Trollhättans Stad senast tre veckor från det datumet som du tog del av beslutet.

Detta kan du ansöka om

Enligt Socialtjänstlagen (SoL):

Enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS):

Du kan även ansöka om

Du kan anlita ett ombud

Om du behöver hjälp när du ansöker om bistånd, kan du anlita en utomstående person som hjälper dig att föra din talan. Du ger då en annan person fullmakt att vara ditt ombud. Biståndshandläggaren har dock rätt att träffa dig personligen.

Rätt till tolkhjälp

Om du inte talar eller förstår svenska har du rätt till tolkhjälp i samband med kontakten med Biståndsenheten. Rätt att få hjälp av tolk har också du som är allvarligt hörsel- eller talskadad.

Tolk och språkservice

Tystnadsplikt

Alla medarbetare inom omsorg för funktionsnedsatta och inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får tala om för någon utomstående vad du berättat eller annat som de fått reda på när de arbetat tillsammans med dig. De får inte heller utan ditt samtycke lämna ut uppgifter om dig till någon annan myndighet.

Senast granskad 2021-09-03 av Jonathan Hjort