Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Behöver du någon form av hjälp, stöd eller service finns det flera olika insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) du kan ansöka om.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

E-tjänst för ansökan

Blankett för utskrift, ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen

Så här ansöker du

Du som vill ansöka om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) kan göra det genom:

  • Trollhättans Stads e-tjänst
  • Fylla i ansökningsblanketten och skicka in via e-post eller post
  • Ta kontakt med handläggare på biståndsenheten som hjälper dig med ansökan. Handläggarna har telefontid måndag–fredag klockan 08.30–09.30 och nås via Trollhättans Stads kontaktcenter på telefon 0520–49 50 00

Vad händer efter ansökan?

Handläggare på Biståndsenheten utreder och beslutar om de insatser du ansöker om. Om du vill ha mer information, har några frågor eller behöver hjälp med din ansökan kan du kontakta en biståndshandläggare.

När din ansökan inkommit till Biståndsenheten så kommer en handläggare att kontakta dig. Handläggaren kommer då att träffa dig för att ni tillsammans går igenom din ansökan. En ansökan kan behöva kompletteras med exempelvis läkarintyg som styrker din funktionsnedsättning/diagnos. Din ansökan prövas utifrån dina personliga behov och gällande lagstiftning. Därefter får du ett skriftligt beslut.

Vid ett avslag kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten. Din överklagan ska då ha inkommit till Trollhättans Stad senast tre veckor från det datumet som du tog del av beslutet.

Det här kan du ansöka om enligt Socialtjänstlagen

Senast granskad 2021-09-03 av Jonathan Hjort