Ansökan om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Behöver du någon form av hjälp och stöd finns det flera olika insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) du kan ansöka om.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

E-tjänst för ansökan

Blankett för utskrift, ansökan enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Så här ansöker du

Du som vill ansöka om någon insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) kan göra det genom:

  • Trollhättans Stads e-tjänst
  • Fylla i ansökningsblanketten och skicka in via e-post eller post
  • Ta kontakt med handläggare på biståndsenheten som hjälper dig med ansökan. Handläggarna har telefontid måndag–fredag klockan 08.30–09.30 och nås via Trollhättans Stads kontaktcenter på telefon 0520–49 50 00

Vad händer efter ansökan?

Handläggare på Biståndsenheten utreder och beslutar om de insatser du ansöker om. Om du vill ha mer information, har några frågor eller behöver hjälp med din ansökan kan du kontakta en biståndshandläggare.

När din ansökan inkommit till Biståndsenheten så kommer en handläggare att kontakta dig. Handläggaren kommer då att träffa dig för att ni tillsammans går igenom din ansökan. En ansökan kan behöva kompletteras med exempelvis läkarintyg som styrker din funktionsnedsättning/diagnos. Din ansökan prövas utifrån dina personliga behov och gällande lagstiftning. Därefter får du ett skriftligt beslut.

Vid ett avslag kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten. Din överklagan ska då ha inkommit till Trollhättans Stad senast tre veckor från det datumet som du tog del av beslutet.

Det här kan du ansöka om enligt LSS

Om LSS

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en rättighetslag och vänder sig till personer som omfattas av någon av personkretsarna 1-3 enligt LSS.

  • Personkrets 1: personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personkrets 2: personer som har betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personkrets 3: personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Personer som omfattas av någon av dessa personkretsar.

Om du omfattas av någon av personkretsarna så kan du vid behov ha rätt till en eller flera LSS-insatser.

Senast granskad 2021-09-09 av Jonathan Hjort