Ansökan om avlösarservice

E-tjänst för ansökan

 

Blankett för utskrift, ansökan enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Så här ansöker du om avlösarservice

Du som vill ansöka om avlösarservice gör det genom att ta kontakt med handläggare på biståndsenheten via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post. Du kan även använda Trollhättans Stads e-tjänst.

Kontaktuppgifter biståndshandläggare LSS

Information om ansökan

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Relaterad information

Avlösarservice i hemmet

Senast granskad 2020-06-30 av jonathan.hjort@trollhattan.se