Tobak: Ansökan om tillstånd försäljning av tobak

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Från och med den 1 juli 2019 behöver du ha tillstånd för att sälja tobaksvaror. Alla som bedriver någon form av handel med tobak, både detaljhandel (försäljning till konsumenter) och partihandel (försäljning till andra företag) måste ansöka om tillstånd för detta.

Ett egenkontrollprogram ska bifogas till din ansökan om tillstånd.

En ansökan om tillstånd ska lämnas in till den kommun där försäljningsstället ligger. Om försäljningsställe saknas ska ansökan lämnas in till den kommun där företaget har sitt säte.

Ett tillstånd avser ett specifikt försäljningsställe. Det innebär att om du säljer tobaksvaror från flera försäljningsställen måste du ansöka om tillstånd för varje försäljningsställe.

Kommunen prövar ansökningarna och beviljar tillstånd. Endast den som bedöms som personligt och ekonomiskt lämplig, och som bedöms kunna driva verksamheten enligt lagen, får beviljas tillstånd. Kommunen kommer att kunna hämta in yttranden från Polisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten för att bedöma lämpligheten hos den som söker. För den som söker tillstånd för att bedriva partihandel kommer även yttrande att hämtas in från Tullverket.

Du som anmält till din kommun att du säljer tobaksvaror

Du som före den 1 juli 2019 har anmält till din kommun att du säljer tobaksvaror till konsumenter får fortsätta att sälja tobaksvaror om du senast den 1 november 2019 lämnar in en ansökan om tillstånd till kommunen. Du får då fortsätta att sälja tobaksvaror fram till att kommunen fattat beslut i ditt ärende. Om du inte lämnar in en ansökan om tillstånd senast den 1 november 2019 får du inte fortsätta sälja tobaksvaror.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för sin prövning av ansökan om tillstånd. 

Blanketter

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror - Detaljhandel

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror - Partihandel

Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror - Detaljhandel

Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror - Partihandel

Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror - Detaljhandel

Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror - Detaljhandel

Bilaga till ansökan om tillstånd av försäljning

 

Relaterad information

Mer information om regelverket kring tobaksförsäljning hittar du på www.folkhalsomyndigheten.se.

Senast granskad 2021-08-04 av CECWIL