Skola och förskola: Anmälan om verksamhet med undervisning

Anmälan om verksamhet med undervisning.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

E-tjänst för anmälan om verksamhet med undervisning

Blankett för anmälan om verksamhet med undervisning

Krav för anmälan

En anmälan krävs för förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola eller internationell skola.

Utformning av lokalen

 • Buller från fasta installationer får inte överstiga 30 dB(A) mätt som ekvivalent ljudnivå i undervisningslokaler.
   
 • Uteluftflödet ska vara 7 liter eller mer per sekund och person och 0,35 liter eller mer per sekund och kvadratmeter golvarea.
   
 • Temperaturen ska vara mellan 20 och 23 grader Celsius.
   
 • Yttemperaturen på golvet ska vara 20-26 grader Celsius.
   
 • Radonhalten ska vara under 200 Bq/m3 luft. Om lokalerna är nybyggda ska du se till att en mätning av radon sker andra uppvärmningssäsongen.

OBS! Innan du tar lokalen i bruk ska Samhällsbyggnadsförvaltningen slutbesiktiga den.

Egenkontroll

Du som driver en verksamhet med hygienisk behandling ska enligt miljöbalken ha en egenkontroll. Det är du som ska planera och kontrollera din verksamhet så att det inte blir någon olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Så här anmäler du

Fyll i e-tjänsten/blanketten. Beskriv vad det är för verksamhet. Till exempel hur många elever/barn det är och antal personer som samtidigt vistas i lokalerna för respektive rum.

Skicka också in:

 • uppgifter om lokalens ventilation
 • protokoll från en aktuell mätning av luftflödet
 • planskiss över lokalen och dess inredning.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi vill ha din anmälan minst 6 veckor innan du startar verksamheten.

Avgift

För handläggning av anmälan tar vi ut en fast avgift på 8296 kronor. Den motsvarar 8 timmars arbete för oss och en timavgift på 1037 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Din verksamhet kommer därefter få en årlig avgift för vår tillsyn. För skolor baseras den på 12 timmars arbete för oss, men kan bli lägre beroende på olika faktorer. För förskolor baseras den på 6 timmars arbete för oss.

Om du startar verksamheten innan du anmält den är vi skyldiga att ta beslut om miljösanktionsavgift.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast granskad 2019-12-31 av Jeanette Wadman