Miljöfarlig verksamhet: Årsrapport med bilagor

Här finns kortfattad information och blanketter till dig som ska lämna in en årsrapport.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Årsrapport

Bilaga, Avfallssammanställning

Bilaga, Kemikalieförteckning

Krav på rapportering

Du som ska lämna årsrapport till Samhällsbyggnadsförvaltningen, har tidigare fått ett beslut av oss där detta framgår.

Rapportera senast 31 mars

Årsrapport som beskriver föregående års verksamhet ska komma in till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast 31 mars nästkommande år.

Rapportens innehåll

Årsrapporten är ett sätt att visa att verksamheten bedrivs enligt lagstiftningen. För en del verksamheter finns det särskilda krav på vad som ska finnas i årsrapporten. Dessa krav finns då i ett särskilt beslut som verksamheten fått.

Följande uppgifter ska normalt finnas med i årsrapporten:

 • Verksamhetens omfattning under året. Exempelvis antal tvättade bilar, mängd förbrukat lösningsmedel eller mängd hanterat motorbränsle.
   
 • Händelser under året som ändrat verksamhetens miljöpåverkan. Exempelvis olyckor, störningar i driften eller förändringar av verksamheten.
   
 • Energiförbrukning och eventuella åtgärder som utförts för att påverka förbrukningen.
   
 • Redovisning av kontroller och mätningar. Exempelvis resultat från vattenprovtagning, bullermätningar, luftmätningar m.m.
   
 • Kemikalieredovisning i form av en lista över miljö- och hälsofarliga kemikalier som används i verksamheten. I den ska det framgå vilka kemikalier som innehåller:
  - riskminsknings- respektive utfasningsämnen
  - övriga kemikalier som regleras av begränsningar på grund av sin påverkan på omgivningen
   
 • Redovisning av avfall som uppkommit och hanterats i verksamheten. Avfallsfraktionerna ska beskrivas med EWC-kod enligt avfallsförordning. Det ska också finnas en beskrivning av de transportörer och mottagare som anlitats för att ta hand om avfallet.

Relaterad information

Miljöfarlig verksamhet

Senast granskad 2021-12-21 av JEAWAD