Miljöfarlig verksamhet: Användning av avfall

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

E-tjänst för anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

Blankett för anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

Avgift

Vi tar betalt för vår handläggning av anmälan. Avgiften baseras på en timavgift som är 1037 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Senast granskad 2019-12-31 av Jeanette Wadman