Livsmedel: Registrera livsmedelsverksamhet

Du som ska starta eller ta över ett livsmedelsföretag ska registrera detta. Det gäller till exempel restaurang, pizzeria, café, livsmedelsbutik, kök i skola, förskola och äldreboende.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

E-tjänst för att registrera en livsmedelsverksamhet

Blankett för att registrera en livsmedelsverksamhet

Krav för registrering

Du som ska starta eller ta över ett livsmedelsföretag ska registrera detta. Det gäller till exempel restaurang, pizzeria, café, livsmedelsbutik, kök i skola, förskola och äldreboende.

Om företaget byter ägare eller förändrar sin bolagsform ska du också anmäla det till oss. Vid ägarbyte ska den nye ägaren skriftligt registrera sitt företag och den gamla ägaren avregistrera sitt.

Blankett och e-tjänst för anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet

Du ska också registrera dig om:

  • du försörjer fler än 50 personer med dricksvatten eller
  • har en gemensam anläggning som i genomsnitt levererar mer än 10 kubikmeter vatten per dygn.

Så här ansöker du

Fyll i e-tjänsten/blanketten.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi vill ha din anmälan minst 2 veckor innan du startar verksamheten.

Avgift

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar betalt för sin handläggning av anmälan. Avgiften är 1085 kronor.

I samband med registreringen och kommande år får du även betala en årlig avgift. Ungefär två veckor efter registreringen kommer vi till företaget och gör en riskklassning. Då bestämmer vi även den årliga avgiften. Det är bland annat storleken på företaget och vad för livsmedel som hanteras som styr avgiften.

Om du startar eller tar över ett företag  och inte har anmält det till oss är vi skyldiga att besluta om sanktionsavgift.

Samhällsbyggnadsförvaltningens avgifter

Sanktionsavgifter i livsmedelslagen

Senast granskad 2019-12-16 av Jeanette Wadman