Livsmedel: Registrera livsmedelsverksamhet

Du som ska starta eller ta över ett livsmedelsföretag ska registrera detta. Det gäller till exempel restaurang, pizzeria, café, livsmedelsbutik, kök i skola, förskola och äldreboende.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

E-tjänst för att registrera en livsmedelsverksamhet

Blankett för att registrera en livsmedelsverksamhet

Krav för registrering

Du som ska starta eller ta över ett livsmedelsföretag ska registrera detta. Det gäller till exempel restaurang, pizzeria, café, livsmedelsbutik, kök i skola, förskola och äldreboende.

Om företaget byter ägare eller förändrar sin bolagsform ska du också anmäla det till oss. Vid ägarbyte ska den nye ägaren skriftligt registrera sitt företag och den gamla ägaren avregistrera sitt.

E-tjänst och blankett för anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet

Om du har en dricksvattenanläggning ska du registrera den hos oss om den uppfyller något av följande:

  • producerar i genomsnitt 10 kubikmeter per dygn eller mer,
  • försörjer 50 personer eller fler,
  • är en kommersiell verksamhet (till exempel restauranger, livsmedelsindustrier, camping, fastighetsägare som hyr ut bostäder med mera)
  • är en offentlig verksamhet (till exempel förskola, skola, fritidsgårdar)

E-tjänst och blankett för att registrera en dricksvattenanläggning

Så här ansöker du

Fyll i e-tjänsten/blanketten.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi vill ha din anmälan minst 2 veckor innan du startar verksamheten.

Avgift

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar betalt för sin handläggning av anmälan. Avgiften är 1108 kronor.

I samband med registreringen och kommande år får du även betala en årlig avgift. Ungefär två veckor efter registreringen kommer vi till företaget och gör en riskklassning. Då bestämmer vi även den årliga avgiften. Det är bland annat storleken på företaget och vad för livsmedel som hanteras som styr avgiften.

Om du startar eller tar över ett företag  och inte har anmält det till oss är vi skyldiga att besluta om sanktionsavgift.

Samhällsbyggnadsförvaltningens avgifter

Sanktionsavgifter i livsmedelslagen

Senast granskad 2021-01-01 av Jeanette Wadman