Livsmedel: Anmäl upphörande av livsmedelsverksamhet

Om du ska sluta med ditt företag eller låta någon annan ta över ska du anmäla det.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

E-tjänst för anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet

Blankett för anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet

Krav för anmälan

När du ska sluta eller låta någon annan ta över ditt företag ska du anmäla det.

Så här anmäler du

Fyll i e-tjänsten/blanketten och skicka in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avgift

Ingen särskild avgift tas ut för denna anmälan. Det är dock du som ska betala den årliga avgiften fram till kommande årsskifte.

Senast granskad 2019-12-16 av Jeanette Wadman