Hygienisk behandling: Anmälan om verksamhet

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

E-tjänst för anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

Blankett för anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

Krav för anmälan

En anmälan krävs om du utför hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta. Till exempel om du använder skalpeller, akupunkturnålar, verktyg för piercing eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Utformning av lokalen

 • Lokalen ska vara skild från bostad.
   
 • Golv, väggar och arbetsytor ska vara gjorda av material som är släta och lätta att rengöra.
   
 • Det är viktigt att ventilationen fungerar bra för att minska risken att smitta sprids. Kraven på ventilationen varierar för olika typer av verksamheter. Generellt sett kan du räkna med ett friskluftflöde på minst 7 liter per sekund och person som samtidigt vistas i lokalen.
   
 • För att kunna hålla en god handhygien behövs tvättställ med kallt och varmt vatten, flytande tvål och engångshanddukar i anslutning till behandlingsplatsen. Tvättställ i toalettutrymme godtas inte.
   
 • Det ska finnas ett väl avgränsat utrymme för rengöring, desinfektion och vid behov sterilisering av instrument. Använder du verktyg som tränger igenom huden (håltagning, tatuering, akupunktur etc.) rekommenderar vi i första hand att du använder engångsmaterial.
   
 • Det ska finnas ett städutrymme med funktionell utrustning för att minska risken för smittspridning. Utrymmet ska ha en utslagsvask och rinnande kallt och varmt vatten. Det ska vara ventilerat, tillräckligt stort och väl utrustat med upphängningsanordningar och hyllor för städutrustning. Det är viktigt att fuktig utrustning som moppar och trasor kan förvaras så att de snabbt torkar.

Fler specifika krav för verksamheten kan bli aktuella.

OBS! Innan du tar lokalen i bruk ska Samhällsbyggnadsförvaltningen slutbesiktiga den.

Egenkontroll

Du som driver en verksamhet med hygienisk behandling ska enligt miljöbalken ha en egenkontroll. Det är du som ska planera och kontrollera din verksamhet så att det inte blir någon olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Så här anmäler du

Fyll i e-tjänsten/blanketten. Beskriv vad det är för sorts verksamhet och hur du hanterar olika saker. Till exempel hur skärande och stickande redskap ska desinficeras/steriliseras och hur avfallet ska tas om hand. Ange hur många personer som ska vara i lokalerna samtidigt. Skicka också in:

 • uppgifter om lokalens ventilation
   
 • protokoll från en aktuell mätning av luftflödet
   
 • planskiss över lokalen och dess inredning.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi vill ha din anmälan minst 6 veckor innan du startar verksamheten.

Avgift

För handläggning av anmälan tar vi ut en fast avgift på 8472 kronor. Den motsvarar 8 timmars arbete för oss och en timavgift på 1059 kronor. Vi skickar fakturan separat till dig.

Din verksamhet kommer därefter få en årlig avgift för vår tillsyn. Den baseras på 3 timmars arbete för oss.

Om du startar verksamheten innan du anmält den är vi skyldiga att ta beslut om miljösanktionsavgift.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast granskad 2021-01-01 av Jeanette Wadman