Förorenad mark och byggnad: Anmäl markarbete inom Stallbacka

När du ska göra markarbete inom ett särskilt område på Stallbacka industriområde ska du anmäla det i god tid.

Enhet Miljöförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 74 75 Miljöförvaltningen

Anmälan om markarbete inom Stallbacka industriområde

Anmälan om markarbete inom Stallbacka industriområde 

Krav för anmälan

När du ska göra markarbete inom området som är markerat med röda streck på kartan ska du anmäla det.

Krav på utförande

Vid markarbete ska du följa riktlinjerna som finns för området. Du hittar dem på länsstyrelsens hemsida:

Riktlinjer för markarbeten inom Stallbacka industriområde

Ta gärna en kontakt med Miljöförvaltningen innan du gör en anmälan. Vi diskuterar då vilka delar av riktlinjerna som kan vara aktuella i ditt fall. I många fall kan området behöva undersökas för att vi ska kunna avgöra hur riktlinjerna ska tillämpas.

Tänk på!

Det är lämpligt att anlita en konsult med kunskap inom markundersökningar och efterbehandlingar.

Det tar lång tid att utföra en markundersökning och det är därför viktigt med god framförhållning.

Andra myndigheters krav och tillsyn

Är det Länsstyrelsen som gör tillsyn på din verksamhet, så är det till dem du ska göra anmälan.

Länsstyrelsen om Stallbackaområdet

Så här anmäler du

Fyll i blanketten och beskriv

  • vad det är förorening
     
  • hur stor mängd förorenade massor det väntas bli
     
  • var och hur efterbehandling ska ske
     
  • utförare och transportör.

Blanketten och övriga uppgifter skickar du till Miljöförvaltningen. Vi vill ha din anmälan minst 6 veckor innan du startar.

Obs! Är det Länsstyrelsen som gör tillsyn på din verksamhet, så är det till dem du ska göra anmälan.

Avgift

Miljöförvaltningen tar betalt för sin handläggning av anmälan. Avgiften baseras på en timavgift som är 850 kr.

Handläggningstid

Handläggningen sker så fort som möjligt. Det tar sällan mer än 6 veckor från det att en fullständig anmälan kommit in till Miljöförvaltningen.

Senast granskad: 2017-08-29 | av: Jeanette Wadman
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)